• آخرین بروز رسانی : 1401/05/17

دستورالعمل بروز رسانی محتوی

 

 

دستورالعمل بروز رسانی وب سایت سازمان انتقال خون استان آذربایجانشرقی

هدف

هدف از این دستورالعمل ارائه روش و گردش کاری است که به روزرسانی محتویات و مستندات پرتال سازمان را

به سادگی امکان پذیر و قابل اجرا کند.

مسئولیت

روابط عمومی ستاد مرکزی سازمان و روابط عمومی ادارات کل انتقال خون سراسر کشور وظیفه ورود و به روزرسانی اطلاعات پرتال اصلی و زیرپرتال ها را بر عهده دارند.

خروجی فرآیند

خروجی این فرآیند وجود یک پرتال دقیق و به روز است.

مسئولیت ها

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده دفتر مدیر کل، روابط عمومی ، دفتر فناوری اطلاعات و ارتیاطات  است که مسئولیت به روز رسانی بخش هایی از پرتال یا زیرپرتال ها و پشتیبانی فنی را دارند.

دستورالعمل بارگذاری محتوای وب سایت

مهمترین مواردی که در این سایت بروزرسانی می گردند عبارتند از:

·        اخبار و رویدادها

·        اطلاعیه ها ، بخشنامه ها ، قوانین و مقررات و دستورالعمل ها

·        گزارشات و نشریات

·        میز خدمت الکترونیکی ، لینک سامانه ها و اطلاع رسانی ارائه خدمات

·        اطلاع رسانی خدمات و فرآیندها ، شناسنامه خدمت

·        صفحات داخلی مربوط به زیرساخت ها و مدیریت ها

·        مناقصات و مزایدات

·        مطالب مربوط به رویدادها

·        اطلاعات تماس شامل شماره تلفن ، ارتباط به مدیرعامل ، معاونت ها و مدیران کل

·        موارد کلی مرتبط با تارنما