• آخرین بروز رسانی : 1401/05/17

تماس با ما

 

 

سمت نام مسئول تلفن تماس
مدیرکل آقای دکتر وحید مثمر 32863796
معاونت اداری مالی آقای دکتر عبدالناصر مقدم 32865381
معاونت فنی آقای کیومرث عابد آشتیانی 32865381
حراست  آقای ایرج غفاریان 32866963
مسئول جذب و حفظ اهداکنندگان خانم دکتر حسین پور پناهی 32863797
مسئول اهداکنندگان خانم دکتر شوکتی 35564666
روابط عمومی آقای رحیم قنبری 32863796

 

   آدرس ساختمان مرکزی : تبریز- خیابان آخونی-نیش شادگان

تلفن : 32865382

آدرس ساختمان کبود: تبریز - خیابان امام خمینی ( ره ) - روبروی مسجد کبود
تلفن : 35563018
آدرس ساختمان مرکزی : تبریز - خیابان آخونی -نبش کوی شادگان 
تلفن : 3-32865382 
آدرس پایگاه مراغه : مراغه- خیابان امام خمینی- خیابان خرمشهر
تلفن :  37452595
آدرس پایگاه میانه : میانه- خیابان شهید بهشتی

تلفن : 52225551


آدرس پست الکترونیکی : Tabriz@ibto.ir

http://instagram.com/tabrizbto  :آدرس اینستاگرام