• آخرین بروز رسانی : 1401/05/17

مراکز اهدای خون

 

نام مرکز انتقال خون

آدرس

تلفن

کاربری

موقعیت روی نقشه

پایگاه انتقال خون تبریز

تبریز- خیابان آخونی
نبش کوی شادگان

32865382

انتخاب اهداکننده - خونگیری - فرآوری-آزمایش های غربالگری و تعیین گروه خون - پخش خون و فرآورد های خونی-پلاسمافرزیس

مرکز ثابت خونگیری مسجد کبود

تبریز- خیابان امام خمینی(ره) - روبروی مسجد کبود

35563018

انتخاب اهداکننده - خونگیری - پلاکت فرزیس-پلاسمافرزیس

پایگاه انتقال خون مراغه

مراغه- خیابان امام خمینی (ره) - خیابان خرمشهر

37463595

انتخاب اهداکننده- خونگیری و فرآوری- تعیین گروه خون - پخش خون و فرآورده های خونی

پایگاه انتقال خون میانه

میانه- خیابان شهید بهشتی

52225551

انتخاب اهداکننده- خونگیری ی فرآوری - تعیین گروه خون - پخش خون و فرآورده های خونی