• آخرین بروز رسانی : 1401/05/17

واحد روابط عمومی

 

واحد روابط عمومی:
واحد روابط عمومی با هدف توزیع عادلانه اطلاعات، روشنگری افکار عمومی، مردم مداری و احترام به حقوق همه شهروندان و بمنظور افزایش سطح مشارکت مردم و سایر نهادها با فعالیت های سازمان انتقال خون فعالیت می کند.واحد روابط عمومی به عنوان حلقه ارتباطی بین مدیران، کارکنان و جامعه در محورهای زیر انجام وظیفه می نماید:
- تدوین و اجرای برنامه های ارتباطی اداره کل(ارتباطات درون سازمانی-برون سازمانی و رسانه ها)
- اعلام مواضع و صدور بیانیه ها در مناسبت ها و رخدادها
- تدوین و اجرای برنامه های تبلیغی در راستای اهداف سازمان انتقال خون
- اگاه ساختن مردم و مسئولین از فعالیت های سازمان
- ارتباط مستمر با نهادهای دولتی و مردمی و واحدهای روابط عمومی سایر سازمان ها
- برگزاری مراسم و مناسبت های خاص
- انتشار پوستر بروشور و نشریات اطلاع رسانی