• آخرین بروز رسانی : 1401/05/17

واحد فراورده

 

واحد فرآورده :
این بخش پس از دریافت کیسه خون از واحد خونگیری، فرآیند تهیه و تولید فرآورده های سلولی وپلاسمایی را بر اساس دستورالعمل ها و روشهای عملکردی استاندارد سازمان انتقال خون انجام می دهد .
مهمترین فرآورده های تولیدی این بخش عبارتنداز

 • خون کامل
 •  
 • گلبول قرمز متراکم
 •  
 • گلبول قرمز شسته شده
 •  
 • پلاکت
 •  
 • پلاسمای تازه منجمد
 •  
 • کرایو
 •  
 • پلاسمای فاقد کرایو
 •  
 • گلبول قرمز کم لکوسیت

خون کامل :
با توجه به كيسه هايي كه درحال حاضر استفاده مي شوند يك واحد خون كامل حاوي 450 ميليليترخون و 63 ميليليتر از ماده ضد انعقاد در ماده نگهدارنده است. هماتوكريت يك واحد خون كامل 36 تا44 درصد است و در درجه حرارت 1 تا 6 درجه سانتيگراد نگهداري مي شود. مدت زمان نگهداري خون كامل بر اساس ماده نگهدارنده متفاوت مي باشد. اگر از CPDاستفاده شود، 21روز است. امروزه از كيسه هاي حاوي  CPD – A استفاده ميشودكه طول عمر فرآورده در آن 35 روز است. خون كامل اگر 24 ساعت از عمر آن گذشته باشد حاوي مقادير اندكي پلاكت يا گرانولوسيت است. علاوه بر اين سطح فاکتور VII و Vبا ذخيره كردن كاهش می يابد.

گلبول قرمز متراکم :
گلبول قرمز (گلبول قرمز فشرده)از خون كامل كه 200 تا 250 ميليليتر پلاسما از آن جدا شده باشد تهيه مي شود. فرآورده ي RBC در درجه حرارت 1 تا 6 درجه سانتی گراد نگهداري مي شود. ماده نگهدارنده اين فرآورده شامل بافردكستروز، آدنين و مانيتول است.RBCبا ماده نگهدارندهASهماتوکریت55 تا 65 درصد و زمان نگهداری 42 روزه دارد.RBC با ماده نگهدارنده CPD-A هماتوکریت 65  تا 80 درصد و زمان نگهداری 35 روزه دارد.ظرفیت حمل اکسیزن RBC فشرده و خون کامل مشابه است.

گلبول قرمز شسته شده :
گلبولهای قرمز با محلول سالین استریل و در شرایط استریل شسته می شوند . شستشو با سالین اکثر پلاسما ( 98% ) پلاکت و گلبولهای سفید را از سوسپانسیون گلبولهای قرمز خارج می کند . از آنجائیکه این شستشو در یک سیستم باز صورت می گیرد . علیرغم استریل بودن تمام طول پروسه  ، گلبولهای قرمز فقط به مدت 24 ساعت در دمای 1 تا 6 درجه سانتیگراد قابل نگهداری هستند .
اندیکاسیون های مصرف گلبول قرمز شسته:
کمبود IGA در بیمار
واکنش الرژیک به پلاسما
پورپورای بعد از انتقال خون
هموگلوبینوری حمله ای شبانه
اسیب حاد ریه ناشی از تزریق خون

 

 

گلبول قرمز کم لکوسیت:
 هر واحد RBC در حدود 9*10×3-1 لکوسیت دارد.RBC کم لكوسيت به ازاي هر واحد6*10×5لکوسیت داشته و فيلترهاي استاندارد 170 ميكروني نمي توانند لكوسيت راكاهش دهند.درحال حاضر دراكثركشورهاي پيشرفته جهان از خون كم لكوسيت استفاده مي شود.بهترين نتيجه براي كاهش لكوسيت، با فيلتر كردن خون بلافاصله بعد از جمع آوري در مركز انتقال خون حاصل مي شود. (فيلتر كردن قبل از ذخيره خون) 2 . روش ديگر براي كاهش لكوسيتها استفاده ازفيلترهاي كاهنده لكوسيتها بر بالين بيمار 3 و هنگام تزريق خون مي باشد. معمولاً فيلتر كردن قبل ازذخيره خون مؤثرتر و موجب كاهش بيشتر سيتوكين ها مي شود كه در نهايت واكنش تب دارغيرهموليتيك ناشي از تزريق خون كاهش مي يابد. بعضي از انواع فيلترهايي كه بر بالين بيمار استفاده مي شود منجر به عوارض جانبي و افت فشار خون مي شود، به خصوص در بيماراني كه داروهاي(ACEI) مهاركننده تبديل كننده هاي آنژيوتانسين مصرف ميكنند.
پلاکت :
پلاکت ها از واحدهای خون کامل بوسیله سانتریفوژ تهیه می شوند . حجم پلاسمای باقی مانده همراه با واحد پلاکت بستگی به درجه حرارت نگهداری پلاکت ها دارد . چنانچه فرآورده پلاکتی در درجه حرارت اتاق قرار گیرد بین 50 تا 60 سی سی پلاسما همراه با واحد پلاکتی باقی می گذراند . کنسانتره های پلاکت در بانکهای خون به مدت 3 روز در دمای 2 – 22 درجه سانتیگراد ( دمای اتاق ) و با حرکت آهسته و مداوم نگهداری می شود .
پلاسمای تازه منجمد :
پلاسمای تازه منجمد بوسیله جداکردن پلاسما از خون کامل و منجمد کردن آن حداکثر تا 8 ساعت پس از خونگیری بدست می آید . حجم یک واحد پلاسمای تازه منجمد 250 – 200 میلی لیتر است و می توان تا یکسال در دمای 18- درجه سانتیگراد نگهداری کرد .
رسوب کرایو :
کرایو پرسیپتات منبع تغلیظ یافته ای از پروتئین های مشخص از پلاسماست . و بوسیله ذوب کردن یک واحد FFP ( پلاسمای تازه منجمد ) در دمای 6-1 درجه سانتیگراد تهیه می شود . پس از اینکه FFP ذوب شد بسوب سفیدی تشکیل می شود که همان کرایو پرسیپتیت است . پلاسمای قسمت فوقانی رسوب جدا شده و رسوب پروتئین همراه 15-10 میلی لیتر پلاسما در کیسه جمع آوری می شود و سپس این ماده ظرف یکساعت در دمای 18- درجه سانتیگراد و با کمتر دوباره منجمد می شود و به مدت یکسال قابل نگهداری است .
پلاسمای فاقد کرایو:
پس از تهیه و جداکردن کرایو از منبع FFP ، سوپر ناتانت بالای کرایو که به کیسه جانبی هدایت می شود بنام کرایو پور پلاسما نامیده می شود . این فرآورده حاوی مقادیر خیلی کم فیبرینوژن – فاکتور VIII – فاکتور C و فاکتور فون ویلبراند می باشد . لیکن سایر فاکتورهای پلاسمایی را به حد کافی دارد . این فرآورده بحالت منجمد در منهای 18 درجه سانتیگراد نگهداری می شود . حجم آن حدود 200 میلی لیتر است .