• آخرین بروز رسانی : 1401/05/17

واحد جذب و حفظ اهداکنندگان

 

واحد جذب و حفظ اهداکنندگان:
واحد جذب و حفظ اهداکنندگان با هدف بستر سازی فرهنگی برای اهدای خون سالم و برنامه ریزی برای جذب اهداکنندگان و حفظ ارتباط با جمعیت اهداکنندگان که زمینه اهدای مستمر در آنها وجود دارد و در چهارچوب دستورالعملهای کلی اجرایی که توسط ستاد مرکزی ابلاغ میگردد فعالیت می نماید . 
از جمله فعالیتهای این واحد می توان به موارد زیر اشاره کرد :
-    بررسی آماری از نظر جمعیت استان – آمار خونگیری – وضعیت اهداکنندگان – لیست معافیت ها و مقایسه آن با مدت شمابه سال گذشته به منظور آگاهی از شاخص های اهدا و اعمال تغییرات در اهداف و روشها در صورت لزوم 
-    ساماندهی برنامه های تبلیغاتی اعم از تبلیغات در رسانه های جمعی –تهیه پوستر و بروشور و پیامک های تبلیغاتی برای عموم جامعه و گروههای هدف به منظور ترویج فرهنگ اهدای خون
-    برگزاری کلاسهای آموزشی جهت گروههای مختلف سنی و شغلی  مانند دانش آموزان و ... به منظور گسترش فرهنگ اهدای خون سالم
-    حفظ توازن بین درخواست خون بیمارستانی و تولید خون و فرآورده از طریق بررسی درخواستهای بیمارستانی و موجودی و فراخوان اهداکنندگان طبق نیاز روزانه
-    شناسایی و ساماندهی اهداکنندگان مستمر از طریق صدور کارت و تجلیل از اهداکنندگان مستمر و برگزیده 
-    پایش عفونت های قابل انتقال از راه خون از طریق سنجش آمارتستهای مثبت از اهداکنندگان و تحلیل آمارها
-    برقراری ارتباط با مسئولین و روستای نهادها و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی ، کارخانجات ، مراکز پرجمعیت و مراکز آموزشی با هدف جذب اهداکنندگان سالم