• آخرین بروز رسانی : 1401/05/17

واحد آزمایشگاه

 

واحد آزمایشگاهها با هدف شناسایی عوامل بیماریزا بخصوص ویروسهای منتقل شونده از طریق خون و فرآورده های خونی و ایمونولوژی گروههای خونی ، به منظور تهیه و توزیع خون و فراورده های خونی سالم فعالیت می کند .

آزمایشگاه سرولوژی:

تعیین گروه خونی به روش سل تایپ : براساس وجود آنتی ژنهای گروه خونی گلبولهای قرمز توسط آنتی بادی های A,B که بصورت تجاری تهیه گردیده ، صورت می  پذیرد .
تعیین گروه خونی به روش بک تایپ :براساس وجود انتی بادی های A,B در سرم خون توسط A cell و   B cellانجام می شود.

 RPR : آزمایشگاه غربالگری سیفلیس
                 
آزمایشگاه الایزا :
برای اطمینان از سلامت خونهای اهدا شده، هر واحد خون اهدا شده علاوه بر تعیین گروه خون و انتی بادی ، از نظر عفونت های منتقله از طریق خون که شامل هپاتیت ب(HBS Ag ) و هپاتیت سی (HCV Ab) و ویروس اچ ای وی (HiV Ab –HiV Ag)  غربالگری می شود . کلیه آزمایشات با دستگاههای تمام خودکار و نیمه خودکار پیشرفته انجام شده و چنانچه ازمایشی مثبت یا reactive گزارش شود کیسه خون و کلیه فرآورده های تهیه شده از آن، بعد از اتوکلاو شدن معدوم می گردد و خون اهدایی مصرف نخواهد شد و نمونه ها جهت انجام تستهای تاییدی اختصاصی به بخش کنترل کیفی ارسال می گردد .