• آخرین بروز رسانی : 1401/05/17

واحد ایمنی و بهداشت

 

واحد ایمنی و بهداشت با هدف حفظ سلامت کارکنان و محصولات سازمان انتقال خون در محیط کار و در حین انجام فعالیتهای بالقوه خطرناک و آلوده و در چهارچوب دستورالعملهای اجرایی و روشهای استاندارد عملکردی که بصورت کلی توسط ستاد مرکزی ابلاغ می شود ، فعالیت می نماید . در این راستا بخشی از وظایف مهم این واحد بصورت زیر می باشد :
-    اجرای دستورالعملها و استانداردهای ایمنی و بهداشت ابلاغی توسط ستاد مرکزی
-    اقدام برای تهیه تجهیزات و مواد ایمنی و تسهیلات بهداشتی پایگاهها و آموزش کاربرد آنها به کارکنان و مسئولین بخشها 
-    تشکیل و تکمیل پرونده بهداشتی کارکنان طبق روشهای عملکردی استاندارد و حفظ اطلاعات مندرج به صورت محرمانه
-    بررسی محیط کار از نظر موارد مربوط به ارگونومی / حریق / الکتریسیته و اصول ایمنی و بهداشت و ارایه پیشنهادات و آموزش جهت انجام اصلاحات لازم
-    نظارت جامع بر فرآیند جمع آوری – نگهداری موقت – ضد عفونی – حمل و نقل و دفع پسماندهای آلوده و عفونی و خانگی و اداری و رفع اشکالات احتمالی و بهبود فرآیند انجام شده
-    نظارت بر روند  سمپاشی دوره ای و ابزارهای اطفاء حریق محیط های کار
-    نظارت بر نظافت و ضدعفونی تجهیزات و بخشهای فنی و اماکن اداری و مشترک و روش استفاده از مواد ضدعفونی کننده 
-    نصب علایم هشدار دهنده  و آگاه کننده بین المللی در محیط های کار