• آخرین بروز رسانی : 1401/05/17

واحد کنترل کیفی

 

                                                       
این بخش ضمن همکاری و هماهنگی با مدیریت محترم و تحت نظارت حوزه ستادی معاونت تضمین کیفیت و کنترل کیفی در جهت ارتقای کیفی کلیه فرایندهای مرتبط با تولید خون و فراورده های خونی بر اساس دستورالعمل های اجرایی و روشهای عملکردی استاندارد فعالیت می نماید.

وظایف اصلی این بخش عبارتند از:

 - نظارت کیفی مستقیم و مستمر بر فرایندهای جاری کلیه بخشهای فنی پایگاه استان و پایگاه های تابعه
 - انجام کنترل کیفی 1% فراورده های تولیدی در پایگاه و تهیه مستندات
 - انجام کلیه ازمایشات تاییدی و تکمیلی
 - انجام فرایندهای استریلیتی بخش فراورده و اتاق ریلیز و هود شستشو
 - نظارت بر پایگاه های اقماری
- اموزش رابطین کنترل کیفی در پایگاه های تابعه
- مسئولیت مستقیم در پایگاه های استان به منظور انجام ازمایشات غربالگری الایزا و cord/pilot
 - اعلام امار نتایج مثبت تستهای غربالگری و تاییدی در مورد اهداکنندگان
 - کنترل کیفی خون و فراورده های ان که به علل کیفی از مراکز مصرف ان عودت داده شده است.
 - برنامه ریزی انجام اقدام اصلاحی/پیشگیرانه جهت شاخص کیفی 1% فراورده ها
- نظارت بر نحوه تحویل و توزیع کلیه کیت ها و لوازم و تجهیزات مصرفی ازمایشگاهی ارسالی از ستاد
- نظارت بر نحوه ترخیص اقلام مصرفی
- همکاری با واحد/فرد واجد صلاحیت ((QP جهت اطمینان از قابل قبول بودن کیفیت محصولات در هنگام گزارش انحرافات
- همکاری با تیم های بازرسی کننده از بانک خون های بیمارستان های تابعه و مشارکت در انجام برنامه های اموزشی مورد نیاز مراکز یاد شده
- پیگیری یا انجام کالیبراسیون و نگهداری تجهیزات
- نظارت و انجام معتبرسازی سردخانه ها ،بلاست فریزرها و زنجیره سرما