• آخرین بروز رسانی : 1401/05/17

واحد آموزش و پژوهش

 


واحد آموزش و پژوهش با هدف توانمندسازی علمی و عملی پرسنل، ارتقاء و حفظ کارکردهای انتقال خون در سطح مطلوب و مطابق با آخرین دستورالعملهای اجرایی و روشهای استاندارد کاری که توسط ستاد مرکزی ابلاغ میگردد فعالیت می کند . 
از جمله فعالیتهای این واحد میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
-    تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی در قالب برنامه های آموزشی مصوب
-    انجام نیاز سنجی و برگزاری دوره های آموزشی شغلی تخصصی ، عمومی و مهارتی ، بهبود مدیریت ، دوره های توجیهی بدو خدمت و باز آموزی 
-    برگزاری ژورنال کلاب ها و دوره های مرتبط با طب انتقال خون با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی 
-    برنامه ریزی در زمینه انتخاب و دعوت از اساتید و سخنرانان
-    انجام امور مربوط به تنظیم پرونده آموزشی و ثبت سوابق آموزشی برای کارکنان
-    نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی و سمینارها و کنگره های مختلف آموزشی برگزار شده توسط واحد آموزش انتقال خون 
-    انجام امور برگزاری امتحانات و ارزشیابی دوره های آموزشی در حین و بعد از پایان دوره و ارایه بازخوردها جهت رفع نارسایی ها و بهبود آموزش
-    انجام اقدامات لازم جهت صدور گواهی نامه های شرکت کنندگن پس از پایان دوره و نظارت بر حسن اجرای امور مربوط
-    بررسی اثر بخشی دوره ها و ارایه بازخورد مناسب به ذینفعان
-    همکاری با سایر واحدها از جمله موسسه عالی طب انتقال خون و بخشهای فنی و بخشهای برون سازمانی مانند دانشگاههای علوم پزشکی و مرکز آموزش مداوم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
جزوات و بروشورهای اموزشی:https://www.ibto.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=13&pageid=1223
انتشارات موسسه طب انتقال خون:1-کتاب هاhttps://www.ibto.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=13&pageid=218
2-جزوات اموزشیhttp://old.ibto.ir/HomePage.aspx?TabID=3913&Site=ibto&Lang=fa-IR